Print option in slimbox / lytebox? (info)

CIT Training Courses

विशेष सूचना : कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यक्रमाला उपस्थित होण्यापूर्वी या पृष्ठावरील याद्यांमध्ये आपले नाव असल्याची खात्री करावी. यादीत नाव नसल्यास दूरध्वनीद्वारे खात्री करावी. यादीमध्ये आपले नाव असल्यासच प्रशिक्षण कार्यक्रमास यावे. (contact no 2560 8277 / 8285)
(Note :-Participants should reach YASHADA latest by 9.30 am on the day of their Training.)

Click here for confirmation of participant

end faq


BRGF Call Center Telephone No. 1800-233-3456 (Toll free)
मागास क्षेत्र अनुदान निधी कॉल सेंटर दूरध्वनी क्रमांक : १८००-२३३-३४५६ (विनाशुल्क)